Bouwhistorisch onderzoek

 

Inzicht in bouwhistorie

Bij veel monumenten zal bij een restauratie niet veel wijzigen. Delen worden hersteld of vervangen en dat gebeurt vaak op dezelfde wijze en meet dezelfde detaillering zoals dit reeds aanwezig was. Soms is er sprake van grotere voorgenomen wijzigingen of gaat de bestemming en functie van het monument veranderen. In dat geval is het goed meer inzicht te verkrijgen in de bouwhistorie. Ook kan dan de cultureel historische waardestelling beter worden vastgesteld. In die gevallen kan voorafgaand aan de restauratie een bouwhistorisch onderzoek of bouwhistorische verkenning plaatsvinden. Dit onderzoek kan als leidraad genomen worden om te komen tot een voor het monument duurzame- en cultuur-historisch verantwoorde ( restauratie) keuze.

 

Bouwhistorisch(e) onderzoek of – verkenning

Het onderzoek bestaat vaak uit een archief onderzoek en een onderzoek aan het object zelf. Door de grote ervaring en de kennis van Van Reeuwijk bouwmeester kunnen belangrijke bouwdetails goed worden herkend. Hierdoor kan alles in een breder perspectief worden geplaatst zodat ook de ( landelijke) cultuur- historische waarde kan worden vastgesteld. De onderzoeken worden uitgevoerd volgens de “Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek” zoals voorgeschreven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 

Dendrochronologisch onderzoek

Bij onze onderzoeken maken wij veel gebruik van dendrochronologisch onderzoek. Wij kunnen dit in eigen beheer uitvoeren. Aan de hand van een boormonster kan de ouderdom van het hout worden vastgesteld. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vaak verrassend en geven veel meer informatie over de ouderdom van het monument of delen ervan. Zo konden wij recentelijk aantonen dat een achtkante molen in Noord-Holland al uit 1525 moet dateren. Tot nu toe werd de molen zeker 100 jaar minder oud geschat. Dankzij dit onderzoek is nu door ons een van de oudste ( en mogelijk aller-oudste) houten achtkante molen van ons land gedateerd.

 

Kleuronderzoek

Als onderdeel van het totale onderzoek kunnen wij voor eigenaren onderzoek verrichten naar de kleurstelling en het kleurgebruik door de eeuwen heen. Dit zal met name gelden voor het interieur van molens en monumenten.