Molens

 

Nederland, molenland

 

Voor Nederlanders is het zo gewoon, overal waar men in het landschap, de steden of dorpen kijkt ziet men molens. Vaak draaien deze molens nog op gezette tijden en malen ze nog graan of pompen water uit de polder omhoog. Voor buitenlanders zijn al die molens helemaal niet zo gewoon, de molen wordt als heel bijzonder gezien en het is dan ook het symbool van ons land. Gelukkig is er bij de molenmakers in ons land nog voldoende kennis om de molens instand te houden en regelmatig te restaureren. Voordat er echter gerestaureerd of onderhouden kan worden moet er eerst heel wat gebeuren.

 

Plannen voor bijna de helft van de Nederlandse molens

Met name het opstellen van de restauratie- en onderhoudsplannen vergt veel kennis. Met een plan alleen is een eigenaar er niet, het verkrijgen van de gelden is de volgende grote opgave. Van Reeuwijk bouwmeester is als geen ander instaat om voor een moleneigenaar dit gehele traject van planvorming, vergunningen en het verkrijgen van subsidie- en fonds gelden te verzorgen. Door onze jarenlange ervaring zijn wij goed op de hoogte van alle mogelijkheden op dit gebied en we kennen ook de moeilijkheden waar een eigenaar tegen aan kan lopen. Voor bijna de helft van de molens in Nederland (dus al voor bijna 600 molens!) hebben wij in de loop van de jaren instandhoudings- en restauratieplannen opgesteld. De begeleiding van een restauratie en het toezicht houden op de molenmaker is bij ons ook in goede handen.

 

Gepassioneerd molenaars

Wij hebben ervaring bij de restauratie van achtkante molens, wipmolens, spinnekoppen, stellingmolens, grondzeilers en houtzaagmolens en andere industriemolens. Drie medewerkers van het bureau zijn ook al jarenlang gepassioneerde molenaars. Eén woont zelfs in een molen. Wij hebben niet alleen veel kennis van molens, maar we kunnen er ook heel goed mee werken. Tijdens inspecties en technische opname`s laten wij de molens ook draaien om zo de draaiende of werkende toestand nog beter te kunnen beoordelen.

 

Specialisatie: Amerikaans windmotoren en stenen molens

Een andere specialisatie vormen de stalen Amerikaanse windmotoren. Voor vrijwel alle behouden gebleven molens van dit type hebben wij de laatste jaren al restauratieplannen opgesteld. Wij zijn instaat om voor een molen de complete brandbeveiligingsinstallatie te ontwerpen. Zeer veel molens zijn uitgerust met een brandbeveiligingsinstallatie (sprinkler) naar ons ontwerp. Tevens is er expertise op het gebied van de vaak lekke stenen molens. Voor veel molens zijn al plannen gemaakt om de fundering van de molen en de waterlopen te versterken of te vernieuwen. Ook hier kunnen wij alle benodigde ontwerpen maken en de constructieberekeningen zelf uitvoeren.

 

Onze brede molenkennis wordt vaak gebruikt bij het opstellen van bouwhistorische onderzoeken. Hierbij voeren we veelal een dendrochronologisch onderzoek uit om de ouderdom van de diverse bouwdelen te onderzoeken.