Subsidiemogelijkheden

 

 

Restauratie aan monumenten

Om een monument goed in stand te kunnen houden is het natuurlijk belangrijk dat er goed onderhoud wordt gepleegd. Echter met alleen goed onderhoud ben je er vaak niet. Er zullen ook regelmatig delen van het monument moeten worden gerestaureerd.
Dit zal met name het geval zijn bij molens waar de restauratie cyclus op 25 jaar kan worden gesteld. Bij “normale” monumenten ligt dat op circa 50 jaar. Dit komt met name omdat een molen meer te beschouwen valt als een werktuigbouwkundig monument met een bouwkundige schil. De vele bewegende delen en de kwetsbaarheid voor weer- en wind maken dat veel vaker delen moeten worden gerestaureerd of vervangen.

 

Monumenten in Nederland

Op dit moment staan de monumenten er in Nederland gelukkig vrij goed bij. Er is vrijwel geen sprake meer van monumenten die er als een ruïne bij staan. Belangrijke onderdelen moeten echter vaak wel worden gerestaureerd. We zien een toenemende problematiek bij de funderingen van monumenten. Dit kan komen door lagere waterstanden, maar ook door aardbevingen.

 

Subsidiebeleid per provincie verschillend

Voor de restauratie van monumenten zijn subsidies beschikbaar. Sinds enige jaren is het Rijksbudget dat hiervoor beschikbaar was gedecentraliseerd naar de provincies. Alle provincies in Nederland voeren een eigen beleid op het gebied van het verdelen van deze subsidies. De provincies hebben hier ondertussen allemaal eigen regels voor opgesteld. Dit maakt het er voor de eigenaar niet makkelijk op om een beroep te doen op deze subsidie mogelijkheden.

 

Aangescherpte subsidie eisen

Ook zijn de eisen die worden gesteld aan eigenaren om een aanvraag te kunnen indienen behoorlijk aangescherpt. Alleen met een goede voorbereiding en een planmatige aanpak van de aanvraag voor subsidie is het mogelijk om een kans te maken op deze bijdrage. Zelfs met een goede aanpak is het traject vaak lang en moet er op minstens een jaar worden gerekend om van planvorming tot een subsidie toezegging te komen.

 

Hoe wordt subsidie aanvraag succesvol?

Van Reeuwijk bouwmeester is in heel Nederland actief en heeft dan ook een goed overzicht van alle mogelijkheden om een subsidie voor de restauratie van uw monument te krijgen. Voor honderden objecten hebben wij de laatste jaren reeds succesvol subsidies kunnen aanvragen. In een gesprek kunnen alle (provinciale) mogelijkheden worden besproken en kan ook worden aangegeven wat de beste methode kan zijn om te komen tot een succesvolle subsidieaanvraag.

 

Voor meer informatie zie ook:

– restauratieplannen

– instandhoudingsplannen

– vergunningen