Unesco Werelderfgoed

 

Werelderfgoed

 

De belangrijkste monumenten in de wereld zijn door de UNESCO beschermd als Werelderfgoed. Ook Nederland heeft een aantal Werelderfgoed monumenten die een goed beeld geven van Nederland. Zoals valt te begrijpen is de strijd tegen het water hierbij ruim vertegenwoordigd.

 

Wouda stoomgemaal in Lemmer

Van Reeuwijk bouwmeester heeft al voor diverse Werelderfgoed monumenten restauratieplannen gemaakt. Voor het grote Wouda stoomgemaal in Lemmer werd een compleet restauratieplan opgesteld.

 

Complex Werelderfgoed in Kinderdijk

Verder zijn wij nauw betrokken bij het complex Werelderfgoed te Kinderdijk. Hier staan 19 molens dicht bij elkaar en er staat nog een voormalig stoomgemaal. De molens van de Overwaard en de Nederwaard malen het water uit op een bergboezem waarna het in de rivier kan worden gespuid. Alle molens zijn nog steeds maalvaardig.Wij hebben voor alle molens en het gemaal reeds instandshoudingsplannen gemaakt.

 

Voor diverse molens hebben wij restauratieplannen gemaakt. Hier zaten bijzondere klussen bij zoals het maken van een geheel nieuwe 19 meter diepe fundering onder molen Nederwaard 5 te Kinderdijk. Deze molen werd ook nog bijna 60 centimeter recht gezet om de molen ook in de toekomst te kunnen behouden. Het was de toren van Pisa onder de molens in Nederland!

 

Voor de Contramolen van de Kinderdijk hebben een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. Op basis hiervan zijn plannen gemaakt om het bijzondere gaande werk te restaureren ( de molen kon vroeger zowel het water inmalen als uitmalen). Het interieur zal geheel worden gerestaureerd naar de staat zoals dit was ten tijde van het in- en uitmalen.