Restauratieplannen en bouwbegeleiding

 

Restauratie van uw monument

Wanneer het niet mogelijk is om een monument met alleen goed onderhoud instand te houden is een ( deel) restauratie noodzakelijk. Vaak is het mogelijk om zo`n restauratie samen met regulier onderhoud uit te voeren.

Voor een restauratie is het belangrijk om een goed plan ( bestek) op te stellen. Immers het restauratieplan zal de basis vormen voor mogelijke subsidie aanvragen en vergunningen. Het belangrijkste echter is dat een restauratieplan een contractstuk vormt tussen de eigenaar en de aannemer die het werk gaat uitvoeren. Zeker vandaag de dag is het gebruikelijk om voor belangrijke restauratiewerkzaamheden bij meerdere aannemers offerte aan te vragen. Dit zal ervoor zorgen dat een begroting marktconform zal zijn, maar het vraagt ook om een inspanning bij de aannemer om scherpe begrotingen te maken en kwalitatief hoogstaand werk af te leveren.

We zien dan ook dat veel aannemers, metsel- en voegbedrijven en molenmakers gecertificeerd worden bij bijvoorbeeld de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg om zo duidelijk te maken dat ze volgens goedgekeurde en gecontroleerde normen werken. Ook van Reeuwijk Bouwmeester is gecertificeerd. In 2015 waren wij het eerste bureau in Nederland dat zowel als Erkend Monumenten Advies Bureau alsmede als Erkend Molen Advies bureau is gecertificeerd. De medewerkers van het bureau van Reeuwijk bouwmeester hebben zeer veel ervaring bij het opstellen van restauratieplannen voor diverse monumenten.

Op het gebied van molens hebben wij gezamenlijk meer dan 100 man jaar directe ervaring bij het maken van plannen. Wij hebben door de jaren heen voor bijna de helft van de ca 1200 Rijksbeschermde molens in Nederland al eens restauratie- of onderhoudsplannen gemaakt! Voor vrijwel alle nog aanwezige de stalen windmotoren van ons land hebben wij al eens een plan gemaakt of de restauratie begeleid. Wij zijn hiermee het leidende bureau in ons land op dit gebied.

 

Stielen Reuzen

In de documentatie Stielen Reuzen, waaraan wij hebben meegewerkt kunt u over dit onderwerp meer te weten komen. Kijk hier het filmpje:

 

Restauratieplannen

Voor het opstellen van een compleet restauratieplan, dat zal voldoen aan alle eisen die de markt, de subsidiegever en ook de vergunningsverlenende instanties hieraan stellen, zijn wij de aangewezen persoon. Wij stellen een doelgericht plan op zonder overbodige toeters en bellen dat ook voor de aannemer en de man op de werkvloer goed te lezen valt. Waar nodig zullen bij het restauratieplan ook de nodige (digitale) tekeningen worden vervaardigd.

 

Directievoering en bouwbegeleiding van de restauratie

Bij de uitvoering van een restauratie voeren we aansluitend op de planvorming en het verkrijgen van de middelen ook de bouw directie over de restauratie. Op deze wijze kan de kwaliteit die we willen bereiken goed worden gewaarborgd. Deze goede begeleiding zorgt ervoor dat er minder onverwachte zaken gaan spelen en we kunnen er zodoende voor zorgen dat het beschikbare budget zo goed mogelijk wordt besteed.

 

Graag bespreken we met de klant de mogelijkheden die een restauratieplan kan bieden om het monument ook in de toekomst in goede staat te kunnen houden.

 

 

ERM

 

 

 

 

 

Van Reeuwijk bouwmeester, Erkend Monumenten- en Molen adviesbureau