Fondsenwerving

 

Fondsen steeds vaker noodzakelijk voor restauratie monument

Het restaureren en instandhouden van monumenten is vaak niet eenvoudig. Er zijn mogelijkheden voor het verkrijgen van overheidssubsidies, maar zelfs dan resteert er vaak nog een groot deel dat door de eigenaar zal moeten worden opgebracht. We zien dan ook dat het verkrijgen van aanvullende bijdragen van fondsen steeds belangrijker wordt om een project te kunnen uitvoeren.

 

Monumenten met geringe economische waarde

Dit is zeker het geval bij monumenten met een geringe economische waarde zoals bijvoorbeeld molens. Vaak is een molen voor een restauratie 1 euro waard en na het investeren van vele tonnen om het object geheel gerestaureerd te krijgen is de molen nog steeds 1 euro waard. Dit heeft natuurlijk ook te maken met de beperkingen in bestemming bij dit soort kwetsbare monumenten.

 

Aanvragen van fondsen

Gelukkig zijn er in Nederland vele fondsen die het behoud van monumenten een warm hart toedragen. Vanuit onze ervaring bij de honderden projecten die wij hebben voorbereid en begeleid hebben we een goed inzicht verkregen in de mogelijkheden die fondsen bieden. In veel gevallen is de planvorming, het aanvragen van subsidies en het vervolgens aanvragen van de bijdragen bij fondsen een integraal pakket.

 

Een dekkende begroting

Wij kunnen eigenaren adviseren bij de keuze van fondsen en samen met de eigenaar kunnen we tot een goed plan komen om deze fondsen te benaderen. Op deze wijze kan met het particuliere initiatief en de vaak toch noodzakelijk bijdragen van overheden gekomen worden tot een dekkende begroting voor de restauratie van het monument.