Waterbouwkundige werken

 

Sluizen, gemalen en bruggen

 

Nederland heeft een belangrijke waterbouwkundige geschiedenis. Zonder onze molens was bijna de helft van ons land in het water verdwenen en zou Amersfoort nu aan zee liggen. Deze strijd tegen het water heeft belangrijke waterbouwkundige monumenten opgeleverd. Van Reeuwijk bouwmeester heeft veel expertise in huis om deze waterbouwkundige monumenten zoals sluizen, gemalen en bruggen duurzaam in stand te houden.

 

Van restauratie, onderhoud tot advies aan stichtingen

Dit kan gaan om het opstellen van meerjaren onderhoudsplannen, maar ook om het opstellen van een compleet restauratieplan. Daarnaast begeleiden we het onderhoud en de restauratie. Ook verzorgen we de vergunningsaanvragen en de subsidie- en fondsaanvragen. We doen dit werk voor de grotere water- en hoogheemraadschappen in ons land, maar we adviseren ook veel bij stichtingen die deze objecten vaak van het waterschap hebben overgenomen.

Unesco gemalen

We hebben al restauratieplannen gemaakt voor het grote UNESCO beschermde Wouda stoomgemaal in Lemmer. Ook voor het UNESCO voormalige stoomgemaal bij de Kinderdijk werden de restauratieplannen opgesteld. Daarnaast zijn veel instandhoudingsplannen gemaakt voor diverse gemalen, sluizen en bruggen. Hierbij is recent nog een compleet plan gemaakt voor het grote Hoogland gemaal in Stavoren dat als wederopbouw monument op de monumentenlijst staat.

Er is dus kennis om zowel de oudste gemalen en sluizen in stand te houden. Ook voor de meer modernere waterbouwkundige monumenten, waarbij veel meer beton is gebruikt naast andere moderne materialen hebben wij de expertise in huis om deze monumenten te restaureren en in stand te houden .