Monumenten

 

Monumenten in Nederland

 

Nederland is een land met een grote gebouwde historie. Er zijn prachtige steden en ook op het platteland komen we nog veel oude gebouwen, boerderijen, kerken en molens tegen. In Nederland staan bijna 62.000 Rijksbeschermde monumenten. Circa 25.000 van deze monumenten zijn kerken, molens, boerderijen etc. De overige monumenten zijn aangewezen als woonhuis. Daarnaast hebben diverse provincies en gemeenten een eigen monumentenlijsten waarop vaak de objecten staan die van regionaal belang zijn.

 

Onderhouds- en restauratiekosten voor woningen

Voor woningen is het in de regel niet mogelijk om een subsidie te verkrijgen. De benodigde onderhouds- en restauratiekosten kunnen bij dit soort objecten gedekt worden door een laagrentende lening en/ of een verrekening via de belastingdienst. Graag informeren we u over de mogelijkheden hiervoor.

 

Oplossingen voor niet- woonhuizen

Voor de groep niet woonhuizen is het mogelijk om een instandhoudingssubsidie aan te vragen. Vaak zijn er ook nog mogelijkheden voor een restauratiesubsidie, maar dit verschilt per provincie. Met name voor deze grote groep niet woonhuizen worden er door van Reeuwijk bouwmeester regelmatig plannen gemaakt. We maken hierbij plannen voor kerken en raadhuizen, maar er komen soms ook heel bijzondere monumenten langs zoals het gedenkteken De Stenen Man op de zeedijk bij Harlingen. Dit 16e eeuwse monument herdenkt het herstel van de zeedijken van Friesland na de Allerheiligenvloed van 1 november 1570.

Recent werd nog een compleet restauratieplan gemaakt voor een bijzondere kruitkelder die gedeeltelijk in de dijk is gebouwd. Deze kruitkelder maakte deel uit van de Schans bij het plaatsje Oostmahorn.