Herbestemming

 

Functioneel ontwerp

Voor het duurzame behoud van monumenten is het van groot belang dat het object een goede functie heeft. Vaak is de oorspronkelijke functie die het object jarenlang heeft gehad het allerbeste. Het monument is vaak voor die functie ontworpen en gebouwd. Bij molens zien we dat de oorspronkelijke functie vaak nog mogelijk is. De molen kan nog graan malen, water uit de polder pompen en houtzagen. Deze oorspronkelijke functie geeft ook de beste basis om de molen aantrekkelijk te maken voor bezoekers, ook voor de omgeving is een draaiende molen natuurlijk een waardevol gegeven.

 

Herbestemming

Wanneer het object de oorspronkelijke functie niet meer kan vervullen dan zal er gezocht moeten worden naar een passende nieuwe functie. Vaak doet deze herbestemming wel afbreuk aan de cultuur-historische waarde, maar het kan ook het behoud zijn van het monument. Het kiezen van een goede nieuwe functie is vaak maatwerk. Soms kan er sprake zijn van het behoud van de oude functie waarbij een nieuwe nevenfunctie aan het monument wordt toegevoegd.

 

Subsidies voor herbestemming

Een kerk of boerderij kan zo een woonfunctie krijgen en een oud fabriekscomplex kan een geheel andere of aanvullende functie krijgen zoals een bezoekerscentrum of restaurant. Vooruitlopend op een restauratie kan voor het behoud van een complex dan ook eerst een herbestemmingsonderzoek worden uitgevoerd. Onder andere de rijksoverheid heeft hier ook subsidies voor beschikbaar.

 

Overleg basisingrediƫnt voor een goed plan

Van Reeuwijk bouwmeester is bij diverse herbestemmingsopgaven betrokken geweest. Vaak vraagt dit veel vooroverleg om te komen tot een goed plan dat ook economisch gezien uit te voeren zal zijn.