Vergunningen

 

Vergunning vereist

Bij veel werkzaamheden aan monumenten zal bij restauratie en groot onderhoud een vergunning noodzakelijk zijn. Ook voor veel subsidieaanvragen is de vergunning een onderdeel van alle verplicht aan te leveren stukken. De vergunning zal vaak in het kader van de Omgevingswet WABO moeten worden aangevraagd bij de gemeente. Dit kan dan betrekking hebben op het onderdeel “wijzigen van het monument”, maar ook op het deel “bouwen” als er grotere bouwkundige wijzigingen te verwachten zijn. Ook is het mogelijk dat aanvullende vergunningen nodig zijn die door de provincie of het waterschap worden verleend.

 

Vergunningsaanvraag verzorgen

Bij monumenten kan een reguliere procedure gelden van 8 weken voor het verkrijgen van de vergunning, maar soms moet hier wel een half jaar voor worden uitgetrokken! Een op te stellen restauratieplan met bijbehorende toelichting is vaak de basis voor de vergunningsaanvraag. Wij kunnen de gehele vergunningsaanvraag voor de eigenaar verzorgen en wij kunnen zo nodig de aanvraag inhoudelijk toelichten bij de Monumentencommissie van de gemeente. Vaak is deze toelichting erg belangrijk en zal het zorgen voor een snellere afdoening.

 

Wanneer u de vraag heeft of een vergunning noodzakelijk zal zijn dan kunnen wij daar vaak een antwoord op geven. Wij hebben vaak vergelijkbare zaken afgehandeld zodat er een goed beeld is ontstaan van wat nu bij verschillende gemeenten als vergunningplichtig wordt aangemerkt.