Ons team

 

Dhr. Ing. Gijs van Reeuwijk ( 1963) heeft het bureau in 2008 gesticht. Daarvoor was hij bijna 20 jaar actief als senior deskundige Molens en Waterbouwkundige Werken bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. ( thans Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Dhr. van Reeuwijk is als Civiel Ingenieur in 1985 afgestudeerd. Naast zijn technische kennis heeft hij vele jaren op diverse soorten molens zoals korenmolens, poldermolens en houtzaagmolens als vrijwillig molenaar gewerkt. Dhr. van Reeuwijk is al 35 jaar gediplomeerd vrijwillig molenaar.

 

Mevr. Simone Vos (1965) is sinds 2008 verantwoordelijk voor de planning, de bedrijfsvoering, prijsvorming, publiciteit, kwaliteitszorg en de overige bureau werkzaamheden voor zover dit geen technisch inhoudelijke zaken betreffen.

 

Dhr. Jaap Tiedema ( 1971). is sinds 2009 werkzaam bij het bureau Hij heeft de Hogere Beroepsopleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg afgerond. Voordat hij bij Van Reeuwijk bouwmeester in dienst kwam werkte hij bij Monumentenwacht Friesland als inspecteur van het gebouwde erfgoed. Dhr. Tiedema is al meer dan 25 jaar vrijwillig molenaar en draait o.a. op de Nylânnermolen te Workum in zijn vrije tijd. Hij is tevens leermeester voor het opleiden van nieuwe molenaars.

 

Dhr. Ing. Jan Hofstra ( 1959) is sinds begin 2012 werkzaam bij het bureau. Hij heeft een lange staat van dienst als Molendeskundige van de Provincie Zuid-Holland. Daarvoor werkte hij bij een groot restauratiebedrijf. Dhr. Hofstra is als Bouwkundig Ingenieur in 1984 en als Civiel Ingenieur in 1985 afgestudeerd. Dhr. Hofstra is meer dan 30 jaar vrijwillig molenaar en woont op een functionerende poldermolen in Aalsmeer die door hem wordt bediend.

 

Door de verscheidenheid aan expertise en de hoeveelheid vaste werknemers zijn wij in staat om voor eigenaren continuïteit te bieden bij advisering op het gebied van de instandhouding van ons gebouwd erfgoed. Alle kennis die in de jaren is opgedaan is hierbij op een goede wijze geborgd.